Tumblelog by Soup.io
 • suonik
 • anoraczek
 • challder
 • marryannblood
 • brokensmile
 • blackass
 • ShinzoGekai
 • podaj-dalej
 • shampain
 • levilette
 • starryeyed
 • greggles
 • MalinowaFantazja
 • baniaczello
 • SurvivedGirl
 • swissinfo
 • BeLikeBlair
 • nieprzypadek
 • primordium
 • SmerfMaruda
 • missbrodka
 • simpleme
 • themonster
 • beyooonce
 • wpoprzekstajemozg
 • Kamiilka
 • dancingonmyown
 • beckycue
 • Dorin11
 • Kejtikey
 • niewychamowanee
 • stockholmsyndrome
 • summerkiss
 • jstrbl
 • fuck-off
 • fuckinghypocrite
 • greymatter
 • zagubionawcodziennosci
 • cakebythepound
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

6349 4724 420
Reposted fromwwannie wwannie viaoblivious oblivious
0683 e157 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
2601 0739 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viamysweetnewyork mysweetnewyork
4051 7302 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacavebear cavebear
1213 2643 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viavotrechloe votrechloe
4700 526a 420
Reposted fromrawriot rawriot vialaparisienne laparisienne
2264 8bdb 420
Reposted fromdobby dobby
5512 cd72 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viabadblood badblood
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viadobby dobby
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
2606 3358 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viadobby dobby

February 22 2018

0696 6181 420
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabluejane bluejane
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viadreams-come-true dreams-come-true
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - "Serce w Paryżu"
Reposted frompsychodelik psychodelik viabadblood badblood
1838 59c0 420
Reposted frombzdura bzdura viabluejane bluejane

February 21 2018

5575 1b6a 420
Reposted fromnutt nutt viaistsoeasy istsoeasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl