Tumblelog by Soup.io
 • anoraczek
 • challder
 • marryannblood
 • brokensmile
 • blackass
 • ShinzoGekai
 • podaj-dalej
 • shampain
 • levilette
 • starryeyed
 • greggles
 • MalinowaFantazja
 • baniaczello
 • SurvivedGirl
 • swissinfo
 • BeLikeBlair
 • nieprzypadek
 • primordium
 • SmerfMaruda
 • missbrodka
 • simpleme
 • themonster
 • beyooonce
 • wpoprzekstajemozg
 • Kamiilka
 • dancingonmyown
 • beckycue
 • Dorin11
 • Kejtikey
 • niewychamowanee
 • stockholmsyndrome
 • summerkiss
 • jstrbl
 • fuck-off
 • fuckinghypocrite
 • greymatter
 • zagubionawcodziennosci
 • cakebythepound
 • niepolubiecie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

9051 dc19 420

roseydoux:

Ma Nuit Chez Maud (1969)

Reposted fromdrozdzi drozdzi
9039 6430 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi
8991 c8ea
Reposted fromdrozdzi drozdzi
9015 6346 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi
6543 596b 420
Reposted fromMoHo MoHo viadrozdzi drozdzi
0631 3865 420
Reposted fromfungi fungi viadrozdzi drozdzi
4572 bd10 420
Reposted fromfagshionista fagshionista viadrozdzi drozdzi
1488 ce2d 420

eaerth:

me nearly every single day

Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viadrozdzi drozdzi
8947 288e 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi
8907 c9fd 420

ghostelf:

Bram Stoker’s Dracula (1992)

Reposted fromdrozdzi drozdzi

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viadrozdzi drozdzi
7422 a610 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadrozdzi drozdzi
0939 65e0 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viadrozdzi drozdzi
3930 2410 420
Reposted frommatteo90 matteo90 viadrozdzi drozdzi
2143 7373 420
jak szkło rozbite na tysiac kawałków
Reposted frommysoul mysoul viadrozdzi drozdzi
8861 278c

wonderwarhol:

The Birth of Venus (1483-85), by Sandro Botticelli (1445-1510) // The Birth of Venus (1879), by William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Reposted fromdrozdzi drozdzi
8838 e4a8 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi
3109 4941 420
Reposted fromtfu tfu viadrozdzi drozdzi
4813 29ae 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrozdzi drozdzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl